Leveransvillkor

Tyvärr har vi för nuvarandet våra leveransvillkor bara på Finska och Engelska. Du kan ladda dom här (Fin) och här (Eng).