Tungbryggor eller Tungpontonbryggor

Tungbryggorna lämpa sig för bruk året runt och är mycket stadiga långtidslösningar. Marineteks Tungbryggor har en armerad betongponton av stark konstruktion. Bryggorna lämpar sig för krävande förhållanden och vid  dem kan man tryggt förtöja även större båtar. Tungbryggorna levereras antingen med betongdäck eller med träbeklädnad och det finns ett stort urval av tillbehör för dem. De Stora Tungbryggorna bygger på Marineteks världskända pontonteknologi för båthamnar. De har designats för bruk året runt och är mycket stadiga långtidslösningar. Vid dem kan man tryggt förankra större yachter även i blåsväder. Tungbryggor levereras antingen med betongdäck eller med träbeklädnad och det finns ett stort urval extra tillbehör för dem. En Stor Tungbrygga från Marinetek är den bästa och starkaste villabryggan på marknaden.

Kansi Bryggor 2015 web