Svanemollehavnen Marina, Copenhagen Denmark

Svanemøllehavnen var ett av de största projekten i sin tid i Danmark, som genomfördes i delar under perioden 2008-2010. Hamnen är en av de största i Danmark med 1200 båtplatser för upp till 20 meter långa båtar. Alla tungbetongsbryggor och båtbommar tillverkades i fabrikerna i Finland och Lettland.