Den underbara Anchor Marina erbjuder mer än 600 platser till yachter från 10 till 30 meter. Marineteks breda och stabila betongpontoner ger enkel gång till båtarna och en modern marina för moderna båtar. Anchor Marina är en av sitt slag, där Marinetek har i samband byggt två flytande underhållsbyggnader för att möta behoven av den moderna marinan.